Play Video

Masywna reakcja wybuchowa

Ten film zawiera 4 absolutnie masywne eksplozje przy użyciu różnych urządzeń wybuchowych, takich jak rurka uderzeniowa, przewód detekcyjny, ładunki kształtowe i lawiny.